Smart Seis -SE

GEOMETRICS SMARTSEIS SE SEISMOGRAF

SİSMİK KIRILMA TOMOGRAFİSİ (REFRACTION TOMOGRAPHY)

SİSMİK YANSIMA (REFLECTION)

SİSMİK MASW

SİSMİK MAM

Seismic Refrection - Tomograph (sismik kırılma -tomografi)

Seismic Reflection (Sismik Yansıma)

Seismic Mam  Microtremor Arry Meausirements (Sismik Mikrotremor hattı ölçümü)

Seismic Masw 1D -2D Multichannel Anaylisis o Surface Waves  (1 boyutlu ve 2 boyutlu çok kanallı yüzey dalgası arazi sismik ölçümleri)