Microtremor

CMG-6TD GÜRALP 3 BİLEŞEN SİSMOMETRE TİTREŞİM ÖLÇER

Mikrotremor ölçümleri depremsel geoteknik mühendisliğinde yerel zemin koşullarını belirlemek için kullanılan yöntemlerden biridir. zeminlerin spektral büyütme, zemin hakim periyodu, anakaya derinliği, eşdeğer(ortalama) kayma dalgası hızı profilleri gibi farklı saha özelliklerini belirlemek ve yerel zemin davranışı özelliklerini bulmak için  mikrotremor yöntemi uygulanmaktadır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmenlikleri doğrultusunda gürültü ve titreşim ölçümlerinin yapılaması