Rezistivite

SUPERSTING REZİSTİVİTE IP SP CİHAZI

 

Arkeolojik kalıntıların görüntülenmesinde.

Mağara ve karstik boşlukların tespit edilmesinde

Barajlarda su sızıntı bölgelerinin belirlenmesinde.

Mühendislik jeolojisi çalışmalarında.

Tünel güzergahları belirlenmesinde.

Atık sızıntılarının kirletmiş olduğu kırıkların tanımlanmasında.

Yertaltı suyu ve jeotermal araştırmalarda.

  •