Mühendislik hizmetlerimiz:

  • Arkeoloji Jeofiziği  

  • Hidrojeoloji

  • Doğal Kaynakların Bulunması (petrol, gaz, jeotermal, maden vb...)

  • Deprem riskinin araştırılması

  • Levha Tektoniği, kırık, fay, volkanizma vb. yeriçi yapılarının incelenmesi

  • Çevre Jeofiziği

  • Yeraltı suyu Jeofiziği

  • Pile -Test Inttegrity Kazık-Jetgrout Süreksizlik testi

  • Gürültü - Titreşim Ölçümleri

  • Restorasyon Jeofiziği

 

 

de-Haberler

GEOMETRİK MÜHENDİSLİK

07.11.2014 21:22
   GEOMETRİK INGENİEUR Geometrik ıngenieur ist eine geophysikalischen firma .Wir machen untergrund forschung.                                     Unsere untergrund forchungen; Das...