Jeolojik-jeoteknik Zemin Etüdleri

 

  • Yapı inşa edilecek alanda arazinin;
  • Yeraltı tabaka özellikleri
  • Yeraltı kesitleri
  • Zemin veya kaya ortamlarının mühendislik özellikleri
  • Birimlerin yapılaşma karşısında göstereceği dinamik ve fiziksel parametrelerin
  • Eğim durumu,
  • Yeraltı suyu durumu,
  • Deprem esnasında göstereceği tepki

ve diğer bir çok jeolojik jeoteknik ve jeofizik özelliklerin belirlenmesi amacıyla jeolojik – jeoteknik zemin etütleri yapılmaktadır.

Zemin araştırma sondajları, bu sondajlarda yapılan kuyu içi deneyler, sondajlardan alınan numunelere laboratuarda yapılan deneyler, yerin yüzeyinde ve  kuyular içinde jeofizik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Çalışmalar sonucunda elde edilen veriler mevcut yönetmelikler dikkate alınarak, konularında uzman Jeofizik, Jeoloji, Geoteknik Mühendisleri tarafından değerlendirilmekte ve rapor hazırlanmaktadır.