GEOMETRİK MÜHENDİSLİK

07.11.2014 21:22

  

 

Yer altı araştırmaları yapan bir Jeofizik firmasıyız

Yeraltı Mühendislik Çalışmalarımız:

 

 • Karayolu, Demiryolu, Tramvay Hattı, Metro Güzergahı, Liman ve Kıyı şeridi Etütleri

 • Yerleşime Uygunluk Çalışmaları, İmar Planına Esas Etütler,  Plan Tadilatı

 • Yapı Yeri Belirlenmesi, Karstik Boşluk Etütleri

 • Zemin İslahı, Zemin İyileştirme Çalışmaları, Kontrol ve Test Ölçümleri

 • Yapı (Beton ve Yapı Elemanları) İçi Görüntüleme

 • Jeolojik - jeoteknik -Jeofizik İmar Planına Esas - Zemin ve Temel Etüd Raporlarının Hazırlanması

 • Yeraltısuyu-Hidrojeoloji-Jeotermal Araştırma ve Raporlarının Hazırlanması

 • Su Sondajı Kuyuları Açma,  Danışmanlık ve Projelendirme Hizmetleri

 • Yeraltısuyu-Hidrojeoloji-Jeotermal Sondaj Kuyularda Teknik Sorumluluk Hizmetleri

 • Pile- Test Inttegrity Kazık - Jetgrout süreksizlik testi 

 • Gürültü-Titreşim Ölçümleri 

 • Hammadde ve Doğal Kaynak Araştırmaları

 • (Kireçtaşı-Kuvars-Kil-Kömür v.b.)

 • Site Alanı Araştırmaları

 • Arkeojeofizik Amaçlı Tarihi Eser Saha  Araştırmaları 

 • (Anıtlar Kurulu-Vakıflar Md. Lüğü v.b.) 

 • Restorasyon Jeofiziği, 

 • Jeofizik Ölçümler Yapı İçi Görüntüleme, 

 • Yeraltı Görüntüleme ( Boru, Boşluk, Oda, Alt Yapı Elemanları v.b)

 

Jeofizik Çalışmalarımız:

 • Sismik Kırılma-Yansıma-Masw-Mam-Tomografi, Elektrik Rezistivite, Elektrik Tomografi, Mikrotremor, Yer Radarı, Yapı Radarı, Doğal Gerilim S.P., Manyetik Ölçüm 


<meta name="google-site-verification" content="2rlR_IRSSP2s_iSyiA3VWgsqRLPSOh_PPG7vr2lj8Jg" />

Anket

Bize nasıl ulaştınız?

Tavsiye (40)
35%

İnternet (41)
36%

Gazete/ Dergi vb. (32)
28%

Toplam oy: 113

Fotoğraflar: GEOMETRİK MÜHENDİSLİK