Etiketler

 1. beton
 2. kanal
 3. boru
 4. sığınak
 5. elektrik ve telefon hatlarının bulunması
 6. Kazık ve Jet-Grout Test Ölçümleri Kazık Yükleme Deneyleri
 7. zeminlerde ve kayalarda inşa edilen ya da inşa edilmesi düşünülen kazıkların taşıma kapasitesini belirlemek için uygulanan bir yöntemdir. Düşey Kazık Yükleme Deneyi uygulanan statik yüklere karşı
 8. HF- GPR Radar GPR-Yer Radarı Smartseis_Sismograf Rezistivite Microtremor Manyetik Sensör Pile Test Elektrik Tomografi Kuyu Sismiği
 9. MALA HIGH FREQUENCY GPR RADAR (YÜKSEK FREKANSLI GPR RADAR) Yüksek frekanslı GPR radar
 10. kabloları
 11. su yolu
 12. yerkürenin belli bir eksend
 13. atmosfer etkileri
 14. kolon ve duvarların incelenmesi. Restorasyon amaçlı araştırmalar: Eski veya kaydı bulunamayan şe
 15. Yapı inşa edilecek alanda arazinin; Yeraltı tabaka özellikleri Yeraltı kesitleri Zemin veya kaya ortamlarının mühendislik özellikleri Birimlerin yapılaşma karşısında göstereceği dinamik ve fiziksel parametrelerin Eğim durumu
 16. Yeraltı suyu durumu
 17. Deprem e
 18. Titreşim ölçümlerinde Çevre ve Orman Bakanlığının 04.06.2010 tarihli Resmi Gazete’nin
 19. 27601 Resmi Gazete Sayılı
 20. Restorasyon jeofiziği adı altında yürüttüğümüz çalışmalarımız; Eski veya kaydı bulunmayan şehir alt yapılarının araştırılması Eski kanalizasyon
 21. 'Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesijeotermal aktiviteler
 22. yeraltındaki sismik aktiviteler
 23. metalik / metalik olmayan borular
 24. kanallar
 25. zeminlerin spektral büyütme
 26. anakaya derinliği
 27. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetme
 28. jeotermal v.b aktivite içeren anomal alanlı ortamlar
 29. çok kısa sürede belirlenebilmektedir.
 30. Elektrik Tomografi SUPERSTING R1 IP ÇOKLU ELEKTROTLU OTOMATİK ELEKTRİK TOMOGRAFİ CİHAZI
 31. Kuyu Sismiği Sismik dalga hızının P-dalgası ve S- dalgası hızlarının tesbiti ve jeoteknik sabitlerin tesbitinde kullanılmaktadır.
 32. Pile Test Pile test ölçümü inşaat sahasındaki jet-grout ve kazık uzunluklarını
 33. çaplarını
 34. Microtremor CMG-6TD GÜRALP 3 BİLEŞEN SİSMOMETRE TİTREŞİM ÖLÇER Mikrotremor ölçümleri depremsel geoteknik mühendisliğinde yerel zemin belirlemek
 35. Manyetik Sensör Firmamızın Ar-Ge Kapsamında geliştirdiği Magnetik alan taraması ile yeraltısuyu
 36. zemin hakim periyodu
 37. zeminler
 38. duvarlar
 39. döşemeler
 40. metalik ve metalik olmayan nesnelerin ve özelliklerini belirlemede tahribatsız v
 41. Arkeoleoji ve Kültürel miras araştırmalarında. Alt yapı ve inşaat çalışmalarında Geoteknik ve Çevre çalışmalarında Maden aramalarında Adli durum tespitlerinde
 42. Smart Seis -SE GEOMETRICS SMARTSEIS SE SEISMOGRAF SİSMİK KIRILMA TOMOGRAFİSİ (REFRACTION TOMOGRAPHY) SİSMİK YANSIMA (REFLECTION) SİSMİK MASW SİSMİK MAM Seismic Refrection - Tomograph (sismik kırılma -tomografi) Seismic Reflection (Sismik Yansıma) Seismic
 43. Rezistivite SUPERSTING REZİSTİVİTE IP SP CİHAZI Arkeolojik kalıntıların görüntülenmesinde. Mağara ve karstik boşlukların tespit edilmesinde Barajlarda su sızıntı bölgelerinin belirlenmesinde. Mühendislik jeolojisi çalışmalarında. Tünel güzergahları beli
 44. akifer
 45. dayk
 46. çatlakları vetabakaların jeoteknik sistemdeki ani değişikliklerin belirlenmesini hızlı ve verimli bir şekilde kontrol etmemizi sağlar. Kazık ve jet-grout yapıs
 47. taban
 48. Geometrik
 49. fay
 50. volkanizma
 51. çevre jeofiziği
 52. maden araştırması yapan şirketler istanbul
 53. doğal kaynak araştırması
 54. jeotermal enerji
 55. verimlilik
 56. sürdürülebilir enerji
 57. çok amaçlı ısıtma uygulamaları için jeotermal enerji
 58. kırık
 59. geometrik mühendislik
 60. restorasyon jeofiziği
 61. Arkeofizik
 62. Deprem
 63. Yeraltı suyu araştırmaları
 64. Elektrik radar
 65. Restorasyon Jeofiziği
 66. deprem riski
 67. radar ölçüm
 68. sondaj çalışmaları
 69. arkeojeoloji
 70. içme suyu
 71. sulama
 72. Tramvay Hattı
 73. Demiryolu
 74. Karayolu
 75. Kontr
 76. Arkeojeofizik Çalışmalar: Antik şehir tapınak
 77. mezar
 78. duvar
 79. temel
 80. dehliz
 81. Metro Güzergahı
 82. Liman ve Kıyı şeridi Etütleri Yerleşime Uygunluk Çalışmaları
 83. İmar Planına Esas Etütler
 84. hidrolik
 85. jeotermal
 86. kaliteli su
 87. baraj
 88. su kaçaklarının araştırılması
 89. suyun kirletici etkilerinden kurtulma
 90. Zemin İyileştirme Çalışmaları
 91. Karstik Boşluk Etütleri Zemin İslahı
 92. Plan Tadilatı Yapı Yeri Belirlenmesi
 93. ve benzeri tarihi kalıntıların bulunması. Yapı Araştırmaları: Tavan