Etiketler

 1. Restorasyon jeofiziği adı altında yürüttüğümüz çalışmalarımız; Eski veya kaydı bulunmayan şehir alt yapılarının araştırılması Eski kanalizasyon
 2. metalik / metalik olmayan borular
 3. kabloları
 4. MALA HIGH FREQUENCY GPR RADAR (YÜKSEK FREKANSLI GPR RADAR) Yüksek frekanslı GPR radar
 5. HF- GPR Radar GPR-Yer Radarı Smartseis_Sismograf Rezistivite Microtremor Manyetik Sensör Pile Test Elektrik Tomografi Kuyu Sismiği
 6. zeminlerde ve kayalarda inşa edilen ya da inşa edilmesi düşünülen kazıkların taşıma kapasitesini belirlemek için uygulanan bir yöntemdir. Düşey Kazık Yükleme Deneyi uygulanan statik yüklere karşı
 7. Kazık ve Jet-Grout Test Ölçümleri Kazık Yükleme Deneyleri
 8. elektrik ve telefon hatlarının bulunması
 9. sığınak
 10. boru
 11. kanal
 12. su yolu
 13. kanallar
 14. yerkürenin belli bir eksend
 15. atmosfer etkileri
 16. yeraltındaki sismik aktiviteler
 17. 'Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesijeotermal aktiviteler
 18. 27601 Resmi Gazete Sayılı
 19. Titreşim ölçümlerinde Çevre ve Orman Bakanlığının 04.06.2010 tarihli Resmi Gazete’nin
 20. Deprem e
 21. Yeraltı suyu durumu
 22. Yapı inşa edilecek alanda arazinin; Yeraltı tabaka özellikleri Yeraltı kesitleri Zemin veya kaya ortamlarının mühendislik özellikleri Birimlerin yapılaşma karşısında göstereceği dinamik ve fiziksel parametrelerin Eğim durumu
 23. kolon ve duvarların incelenmesi. Restorasyon amaçlı araştırmalar: Eski veya kaydı bulunamayan şe
 24. beton
 25. anakaya derinliği
 26. çatlakları vetabakaların jeoteknik sistemdeki ani değişikliklerin belirlenmesini hızlı ve verimli bir şekilde kontrol etmemizi sağlar. Kazık ve jet-grout yapıs
 27. çaplarını
 28. Pile Test Pile test ölçümü inşaat sahasındaki jet-grout ve kazık uzunluklarını
 29. Kuyu Sismiği Sismik dalga hızının P-dalgası ve S- dalgası hızlarının tesbiti ve jeoteknik sabitlerin tesbitinde kullanılmaktadır.
 30. Elektrik Tomografi SUPERSTING R1 IP ÇOKLU ELEKTROTLU OTOMATİK ELEKTRİK TOMOGRAFİ CİHAZI
 31. çok kısa sürede belirlenebilmektedir.
 32. jeotermal v.b aktivite içeren anomal alanlı ortamlar
 33. dayk
 34. akifer
 35. Manyetik Sensör Firmamızın Ar-Ge Kapsamında geliştirdiği Magnetik alan taraması ile yeraltısuyu
 36. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetme
 37. taban
 38. zeminlerin spektral büyütme
 39. Microtremor CMG-6TD GÜRALP 3 BİLEŞEN SİSMOMETRE TİTREŞİM ÖLÇER Mikrotremor ölçümleri depremsel geoteknik mühendisliğinde yerel zemin belirlemek
 40. zemin hakim periyodu
 41. Rezistivite SUPERSTING REZİSTİVİTE IP SP CİHAZI Arkeolojik kalıntıların görüntülenmesinde. Mağara ve karstik boşlukların tespit edilmesinde Barajlarda su sızıntı bölgelerinin belirlenmesinde. Mühendislik jeolojisi çalışmalarında. Tünel güzergahları beli
 42. Smart Seis -SE GEOMETRICS SMARTSEIS SE SEISMOGRAF SİSMİK KIRILMA TOMOGRAFİSİ (REFRACTION TOMOGRAPHY) SİSMİK YANSIMA (REFLECTION) SİSMİK MASW SİSMİK MAM Seismic Refrection - Tomograph (sismik kırılma -tomografi) Seismic Reflection (Sismik Yansıma) Seismic
 43. Arkeoleoji ve Kültürel miras araştırmalarında. Alt yapı ve inşaat çalışmalarında Geoteknik ve Çevre çalışmalarında Maden aramalarında Adli durum tespitlerinde
 44. metalik ve metalik olmayan nesnelerin ve özelliklerini belirlemede tahribatsız v
 45. döşemeler
 46. duvarlar
 47. zeminler
 48. geometrik mühendislik
 49. içme suyu
 50. çok amaçlı ısıtma uygulamaları için jeotermal enerji
 51. sürdürülebilir enerji
 52. verimlilik
 53. jeotermal enerji
 54. doğal kaynak araştırması
 55. maden araştırması yapan şirketler istanbul
 56. çevre jeofiziği
 57. volkanizma
 58. fay
 59. kırık
 60. sulama
 61. restorasyon jeofiziği
 62. arkeojeoloji
 63. sondaj çalışmaları
 64. radar ölçüm
 65. deprem riski
 66. Restorasyon Jeofiziği
 67. Elektrik radar
 68. Yeraltı suyu araştırmaları
 69. Deprem
 70. Arkeofizik
 71. Liman ve Kıyı şeridi Etütleri Yerleşime Uygunluk Çalışmaları
 72. ve benzeri tarihi kalıntıların bulunması. Yapı Araştırmaları: Tavan
 73. dehliz
 74. temel
 75. duvar
 76. mezar
 77. Arkeojeofizik Çalışmalar: Antik şehir tapınak
 78. Kontr
 79. Zemin İyileştirme Çalışmaları
 80. Karstik Boşluk Etütleri Zemin İslahı
 81. Plan Tadilatı Yapı Yeri Belirlenmesi
 82. İmar Planına Esas Etütler
 83. Geometrik
 84. Metro Güzergahı
 85. Tramvay Hattı
 86. Demiryolu
 87. Karayolu
 88. suyun kirletici etkilerinden kurtulma
 89. su kaçaklarının araştırılması
 90. baraj
 91. kaliteli su
 92. jeotermal
 93. hidrolik