ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM SEVİYESİNİN ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRMESİ  

ARAŞTIRMA RAPORLARININ HAZIRLANMASI

Doğal ve yapay etkenlerden kaynaklanan ve  periyotları 0.05 ve 2 sn aralığında değişen yer titreşimlerine mikrotremor adı verilmektedirBu titreşimler jeotermal aktiviteler, yeraltındaki sismik aktiviteler, atmosfer etkileri, yerkürenin belli bir eksende dönmesi, gelgit etkisi, rüzgâr ve kültürel gürültüler (trafik, endüstriyel aktiviteler vb. bazı insan kaynaklı etkiler) nedeniyle oluşmaktadır. Tüm bu sayılan etmenler yeryüzünde titreşim olarak alınabilmektedir. Özellikle madencilik, inşaat altyapı kazıları (tünel açımı, kazık çakma v.b.), kuyu açımı, boru hattı, baraj inşaatları ve sanayi tesislerinde ağır makineler gibi çeşitli sektörlerde; yer sarsıntısı ve hava şokundan kaynaklanan çevre problemleri sıkça karşılaşılmakta ve tartışılmaktadır. Bu nedenle, patlatma, delgi, pres v.b. tasarımlarında yalnızca iş verimliliği değil, bu tür uygulamalardan kaynaklanan titreşim bileşenlerinin tahmin edilmesi çevresel şikâyetleri önlemede büyük önem taşımaktadır.

Titreşimlere neden olan bu çalışmalar, gelişmiş ülkelerde; ülkemize göre çok daha önceleri yaşanmıştır. Bu nedenle bu konuların çözümü ve konuyla ilgili bazı standartların oluşturulması amacıyla çeşitli sistematik araştırma programları yürürlüğe konulmuştur. Ülkemizde bu tür çalışmaların neden olduğu titreşimlerin seviyelerini belirleyen ve düzenleyen, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından farklı çalışma ve uygulamalar için hazırlanmış yönetmelikler mevcuttur.

Titreşim ölçümlerinde Çevre ve Orman Bakanlığının 04.06.2010 tarihli Resmi Gazete’nin, 27601 Resmi Gazete Sayılı, 'Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Bölüm 5. Çevresel Titreşim Esas ve Kriterleri' ne göre ölçüm çalışmaları yapılmaktadır.