Tarihi yapıların restorasyonu amacıyla yapılan çalışmalarda, restore edilecek duvarların, yapıların, eserlerin;  görünmeyen iç yüzeylerindeki

  • bozunma,
  • korozyon,
  • çatlak v.b.

hasarlı yerlerin belirlenerek ortaya çıkartılması ve belirlenen bu lokasyonlara gerekli restorasyonun yapılabilmesi amacıyla jeofizik çalışmalar yapılmaktadır.

Bu araştırmalar kapsamında özellikle yüksek frekanslı GPR Georadar ölçümleri yapılmaktadır. Ayrıca restorasyon projesi kapsamında gerekli görülmesi durumunda teknik incelemeler neticesinde diğer jeofizik yöntemler de uygulanmaktadır.

 

Restorasyon jeofiziği adı altında yürüttüğümüz çalışmalarımız;

  • Eski veya kaydı bulunmayan şehir alt yapılarının araştırılması
  • Eski kanalizasyon, su yolu, kanal, boru, sığınak, elektrik ve telefon hatlarının bulunması