Kuyu Sismiği

Sismik dalga hızının P-dalgası ve S- dalgası hızlarının tesbiti ve jeoteknik sabitlerin tesbitinde kullanılmaktadır.